Niepoprawna pisownia

nie będącą

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niebędącą

Poprawna pisownia