Niepoprawna pisownia

wyszedłaś

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wyszłaś

Poprawna pisownia