Niepoprawna pisownia

wyrzerki

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wyżerki

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wyszerki

Niepoprawna pisownia