Poprawna pisownia

wyruszam

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wy ruszam

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wyrószam

Niepoprawna pisownia