Poprawna pisownia

wyrachowany

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wyrahowany

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wy rachowany

Niepoprawna pisownia