Niepoprawna pisownia

wymażyła

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wymarzyła

Poprawna pisownia