Poprawna pisownia

wymądrza

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wymondrza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wymądża

Niepoprawna pisownia