Niepoprawna pisownia

nie wyszed

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie wyszedł

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niewyszedł

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niewyszed

Niepoprawna pisownia