Niepoprawna pisownia

wyglondali

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wyglądali

Poprawna pisownia