Poprawna pisownia

wyglądamy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wyglondamy

Niepoprawna pisownia