Poprawna pisownia

wyglądało

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wyglondało

Niepoprawna pisownia