Poprawna pisownia

wydłubać

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wydłóbać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wy dłubać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wydubać

Niepoprawna pisownia