Poprawna pisownia

wyczuwać

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wy czuwać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wyczówać

Niepoprawna pisownia