Poprawna pisownia

samopoczuciu

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

samopoczóciu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

samo poczuciu

Niepoprawna pisownia