Niepoprawna pisownia

wy liczone

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wyliczone

Poprawna pisownia