Poprawna pisownia

nie nadążamy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nienadążamy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nienadonżamy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie nadonżamy

Niepoprawna pisownia