Niepoprawna pisownia

wy kąp

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wykąp

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wykomp

Niepoprawna pisownia