Oba przedstawione poniżej zapisy, a więc zarówno „obliznąłem„, jak również „oblizałem” są jak oczywiście poprawne, jednak pochodzą od innych słów. Zalecamy użycie wersji „oblizałem„.

Poprawna pisownia

obliznąłem

Poprawna pisownia, wersja niepolecana, pochodząca od słowa „obliznąć” ( przestarzałej formy słowa oblizać).


Poprawna pisownia

oblizałem

Poprawna pisownia, wersja rekomendowana, pochodząca od słowa „oblizać„.