Niepoprawna pisownia

wy czyściło

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wyczyściło

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wyczyźciło

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wyczyśdziło

Niepoprawna pisownia