Niepoprawna pisownia

wy czekana

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wyczekana

Poprawna pisownia