Niepoprawna pisownia

wtech

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wdech

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wdeh

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

fdech

Niepoprawna pisownia