Niepoprawna pisownia

wspułczuję

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

współczuję

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wzpółczuję

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

współczóję

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w spółczóję

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

współ czuję

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

spułczuję

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

spółczuję

Niepoprawna pisownia