Poprawna pisownia

wschód

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wschud

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wshód

Niepoprawna pisownia