Niepoprawna pisownia

zdonrzą

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zdążą

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zdąrzą

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zdążom

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zdąrzom

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zdonżą

Niepoprawna pisownia