Niepoprawna pisownia

wróciż

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wrócisz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

w rócisz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wrucisz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wrócirz

Niepoprawna pisownia