Poprawna pisownia

wrócisz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wrucisz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wrócirz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wróciż

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w rócisz

Niepoprawna pisownia