Niepoprawna pisownia

wprzót

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wprzód

Poprawna pisownia

Poprawna pisownia

w przód

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wprzud

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w przót

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w przud

Niepoprawna pisownia