Poprawna pisownia

wpadnę

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wpatnę

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wpadne

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w padnę

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

fpadnę

Niepoprawna pisownia