Poprawna pisownia

województwo

Poprawna pisownia, znaczenie: jednostka podziału administracyjnego najwyższego stopnia w Polsce (o największym zasięgu terytorialnym). Polska podzielona jest na 16 województw.


Niepoprawna pisownia

wojewódzdwo

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

województfo

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wojewudztwo

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wojewóctwo

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wojewuctwo

Niepoprawna pisownia