Niepoprawna pisownia

pąpowania

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pompowania

Poprawna pisownia