Niepoprawna pisownia

wójcia

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wujcia

Poprawna pisownia