Poprawna pisownia

włodarz

Poprawna pisownia, znaczenie: osoba zarządzająca lub sprawująca nad czymś władzę (w przeszłości istniało słowo włodarzyć o podobnym znaczeniu). Dawniej słowo to oznaczało również kierownika robotników folwarcznych w majątku ziemskim. Istnieje również polskie nazwisko Włodarz.


Niepoprawna pisownia

włodasz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

włodaż

Niepoprawna pisownia