Poprawna pisownia

wleź

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wleś

Niepoprawna pisownia