Niepoprawna pisownia

włanczyłaś

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

włączyłaś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

włonczyłaś

Niepoprawna pisownia