Niepoprawna pisownia

wkówać

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wkuwać

Poprawna pisownia