Niepoprawna pisownia

wkówa

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wkuwa

Poprawna pisownia