Niepoprawna pisownia

wisja

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wizja

Poprawna pisownia, znaczenie: wytwór czyjejś wyobraźni.


Niepoprawna pisownia

wizia

Niepoprawna pisownia