Poprawna pisownia

wirująca

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wirójąca

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wirujonca

Niepoprawna pisownia