Poprawna pisownia

wiór

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wjur

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wjór

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wiur

Niepoprawna pisownia