Niepoprawna pisownia

wókno

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

włókno

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

włukno

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wukno

Niepoprawna pisownia