Poprawna pisownia

wielokrotni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wielo krotni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wielo-krotni

Niepoprawna pisownia