Niepoprawna pisownia

wielo-krotna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wielokrotna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wielo krotna

Niepoprawna pisownia