Niepoprawna pisownia

niewyrobiło

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie wyrobiło

Poprawna pisownia