Niepoprawna pisownia

wieko pomni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wiekopomni

Poprawna pisownia, znaczenie: godni pamiętania.


Niepoprawna pisownia

wielkopomni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wielko pomni

Niepoprawna pisownia