Niepoprawna pisownia

wieko pomna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wiekopomna

Poprawna pisownia, znaczenie: godna pamiętania.


Niepoprawna pisownia

wielkopomna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wielko pomna

Niepoprawna pisownia