Niepoprawna pisownia

wice prezesi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wiceprezesi

Poprawna pisownia, znaczenie: zastępcy prezesa.


Niepoprawna pisownia

wice-prezesi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

vice prezesi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

vice-prezesi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ficeprezesi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

viceprezesi

Niepoprawna pisownia