Poprawna pisownia

nieotwierani

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie otwierani

Niepoprawna pisownia