Poprawna pisownia

wezwą

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wezwią

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wezwiom

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wezwom

Niepoprawna pisownia