Poprawna pisownia

Artur

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

Artór

Niepoprawna pisownia