Poprawna pisownia

skonsumuje

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

z konsumuje

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

skonsómuje

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

skonsumóje

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zkonsumuje

Niepoprawna pisownia